İŞİTME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ

Ülkemizde yeni doğanlarda ileri derecede işitme kaybı; yaklaşık her 1000-1500 doğumdan birinde görülmektedir. Ülkemizde yeni doğan işitme tarama programı çerçevesinde işitme tarama testi doğumdan sonraki bir ay içinde yapılmaktadır. İşitme kaybı tespit edilen bebek/çocuklar ivedi bir şekilde şitme habilitasyon/rehabilitasyonu programına alınmalıdır.

İşitsel Habilitasyondan Bir Bölüm

İşitme Rehabilitasyon, Dil ve Konuşma Terapisi

Bu çocuklarda ayrıntılı odyolojik değerlendirme ve görüntülemeler yapıldıktan sonra 6 ay civarında iki taraflı işitme cihazı habilitasyonu başlanmalıdır. Cerrahi/Odyolojik uygunluğu olan hastalar koklear implant-biyonik kulak programına alınır. Bu çocuklar gerek ameliyat öncesi gerekse ameliyat sonrasında habilitasyon programlarına alınmalıdır.

Kurumumuzda işitme kayıplı bireylerin gelişimi; Odyoloji konuşma bozuklukları uzmanı ve odyologlarımız tarafından uluslararası standartlarda değerlendirilmekte ve kişiye özgü program hazırlanarak  terapi desteği verilmektedir. Verilen hizmetler aşağıda sıralanmıştır;

  • Uygun Dinleme Cihazları
  • Yardımcı Dinleme Cihazları
  • İşitsel Algı Eğitimi
  • İletişim Strateji Eğitimi
  • Aile Rehberliği
  • Psiko-Sosyal Danışmanlık
  • Bilişsel/Lisan Gelişimi
  • Konuşmayı Anlama
  • Konuşma-Dil Terapisi