ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Disleksik öğrenciler 6 yaşından itibaren tespit edilebilirler. Ortalamanın üzerindeki zekâlarının yanı sıra okul ödevlerini yapma mücadeleleri sınıfın diğer öğrencilerine göre dikkat çekicidir. Bu çocukların erken tespit edilmesi çok önemlidir…

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Çocukluk çağındaki dil ve konuşma gecikmelerinin çeşitli nedenleri olabilir. Bu durumdaki çocukların sırasıyla “Çocuk hastalıkları uzmanı” , “KBB uzmanı” “Odyolog” tarafından değerlendirilmesi gerekir…

İŞİTME ENGELİ

Kurumumuzda işitme kayıplı bireylerin gelişimi; Odyoloji konuşma bozuklukları uzmanı ve odyologlarımız tarafından uluslararası standartlarda değerlendirilmekte ve kişiye özgü program hazırlanarak terapi desteği verilmektedir…

Bireysel ve Grup Eğitimi

RAM raporu olan Özel Öğrenme Güçlüğü-Disleksi/Konuşma Bozukluğu olan bireylerde EĞİTİM ve SERVİS hizmetimiz ücretsizdir. Kurumumuzda,Yüksek Lisanslı Dil ve Konuşma terapistleri ile Prep Lisanslı Öğretmenler mevcuttur.

Aile Danışmanlık Hizmeti

Makaleler

DİKKAT EKSİKLİĞİ, HİPERAKTİVİTE

DEHB çoğunlukla genetik faktörlerin yanı sıra gebelik, doğum ve doğum sonrası bebeği etkileyebilecek bir takım nedenlere bağlı olarak oluşan nöropsikiyatrik bir bozukluktur.

ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN…

Özgül öğrenme güçlüğü nedir?
Çocuğun kronolojik yaşı, zekâsı ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okuma, matematik ve yazılı anlatım konularında , yaşıtlarına kıyasla daha geride olmasıdır.

ARİTMETİK GÜÇLÜĞÜ,DYSCALCULİ

Bu çeşit öğrenme bozukluğu olan kişilerde; matematik sembolleri anlamada zayıflık, sayıları organize etme ve hafızada tutmada sorunlar, zamanı söylemede zorluk veya saymada zorluk yaşayabilirler.

İletişim