DİSLEKSİ

Disleksi beyinde biyolojik temelli okumayı etkileyen bir çeşit özgül öğrenme bozukluğudur. Zekâları ortalamadır ya da ortalamanın üstündedir …

DİSGRAFİ

Özel öğrenme güçlüğü olan bir kişi okunaksız el yazısı, tutarsız aralık, kâğıt üzerinde zayıf mekânsal planlama, kötü yazım ve yazmada zorluk…

DİSKALKULİ

Bu çeşit öğrenme bozukluğu olan kişilerde; matematik sembolleri anlamada zayıflık, sayıları organize etme ve hafızada tutmada sorunlar, zamanı söylemede zorluk…

Bireysel ve Grup Eğitimi

Kurumumuzda PREB Lisanslı Öğretmenler mevcuttur.

Aile Danışmanlık Hizmeti

Makaleler

DİKKAT EKSİKLİĞİ, HİPERAKTİVİTE

DEHB çoğunlukla genetik faktörlerin yanı sıra gebelik, doğum ve doğum sonrası bebeği etkileyebilecek bir takım nedenlere bağlı olarak oluşan nöropsikiyatrik bir bozukluktur.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ, DİSLEKSİ

Özgül öğrenme güçlüğü nedir?
Çocuğun kronolojik yaşı, zekâsı ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda; okuma, matematik ve yazılı anlatım konularında , yaşıtlarına kıyasla daha geride olmasıdır.

ARİTMETİK GÜÇLÜĞÜ,DYSCALCULİ

Bu çeşit öğrenme bozukluğu olan kişilerde; matematik sembolleri anlamada zayıflık, sayıları organize etme ve hafızada tutmada sorunlar, zamanı söylemede zorluk veya saymada zorluk yaşayabilirler.

İletişim