x
B A Ş K E N T
D İ L
K O N U Ş M A

İŞİTME ENGELİ

İŞİTME ENGELİ

 

İşitme Rehabilitasyon, Dil ve Konuşma Terapisi:

 

Bu çocuklarda ayrıntılı odyolojik değerlendirme ve görüntülemeler yapıldıktan sonra 6 ay civarında iki taraflı işitme cihazı habilitasyonu başlanmalıdır. Cerrahi/Odyolojik uygunluğu olan hastalar koklear implant-biyonik kulak programına alınır. Bu çocuklar gerek ameliyat öncesi gerekse ameliyat sonrasında habilitasyon programlarına alınmalıdır.

 

Kurumumuzda işitme kayıplı bireylerin gelişimi; Odyoloji konuşma bozuklukları uzmanı ve odyologlarımız tarafından uluslararası standartlarda değerlendirilmekte ve kişiye özgü program hazırlanarak terapi desteği verilmektedir.

 

Verilen Hizmetler;

 

Uygun Dinleme Cihazları
Yardımcı Dinleme Cihazları
İşitsel Algı Eğitimi
İletişim Strateji Eğitimi
Aile Rehberliği
Psiko-Sosyal Danışmanlık
Bilişsel/Lisan Gelişimi
Konuşmayı Anlama
Konuşma-Dil Terapisi
İşitsel Sözel Terapi

Sayfa başı