x
B A Ş K E N T
D İ L
K O N U Ş M A

DİKKAT EKSİKLİĞİ, HİPERAKTİVİTE

DİKKAT EKSİKLİĞİ, HİPERAKTİVİTE

DEHB çoğunlukla genetik faktörlerin yanı sıra gebelik, doğum ve doğum sonrası bebeği etkileyebilecek bir takım nedenlere bağlı olarak oluşan nöropsikiyatrik bir bozukluktur. DEHB kişinin yaşına, içinde bulunduğu sosyal çevresine ve yaşadığı döneme bağlı olarak okulda, aile içinde, arkadaşlık ilişkileri, iş ve toplumsal yaşam gibi alanlarda bir takım zorluklar yaratır.

DEHB’nin farklı tipleri var mıdır?

DEHB hem aşırı hareketlilik dediğimiz hiperaktivite hem de dikkat eksikliği belirtileriyle karşımıza çıkmakla birlikte, sadece dikkat eksikliği belirtilerinin belirgin olduğu ya da sadece hiperaktivite belirtilerinin belirgin olduğu durumlarlada de karşımıza çıkabilmektedir.
• Öncelikle aşırı hareketliliğin yani hiperaktivite belirtilerinin belirgin olduğu tip
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerinin bir arada
görüldüğü tip (En sık)
• Öncelikle dikkat eksikliği belirtilerinin daha belirgin
olduğu tip (Kızlarda en sık)

DEHB ne sıklıkla görülmektedir?

• DEHB okul dönemi çocukların %5- 7’sinde görülmektedir.
• DEHB çocukluk döneminde başlar ve genellikle (%60-%70) erişkinliğe kadar sürmektedir.
• Erkek çocuklarda kızlara göre 4 kat daha fazla görülür.
• DEHB yetişkinlerde %2-4 oranında görülür.


DEHB belirtileri nelerdir?

Çocukluk döneminde Dikkat Eksikliği Bozukluğuna bağlı olarak genel olarak aşağıdaki durumlar görülmektedir:
• Dikkatinin dağılması sonucu ders dışındaki şeylerle uğraşmak Örnek; Arkadaşlarıyla konuşma, dışarı bakma, kağıt-silgi-kalem gibi eşyalarla amaçsızca oynamak sayılabilir.

İletişim.

0 312 344 93 16

Sayfa başı