AKICILIK BOZUKLUKLARI (KEKEMELİK, HIZLI-BOZUK KONUŞMA)

Akıcılık bozukluğu kekemelik ve takifemiden(hızlı-bozuk konuşma) oluşmaktadır. Akıcılık bozukluğu; sesler, heceler, kelimeler ve ifadelerdeki tekrarlar, takılmalar,  hız ve ritimdeki anormal şekilde karakterize olan konuşmanın akışındaki kesilmelerdir.

Bu duruma aşırı gerginlik, kaçınma davranışı şeklinde ikincil davranışlar eşlik edebilir. Akıcılık bozuklukları gelişimsel ve edinilmiş olarak iki başlıkta incelenebilir.

Kurumumuzda kekemelik sorunu yaşayan bireylere değerlendirme terapi ve danışma hizmetleri verilmektedir.

Kekemelik Nedir?

Kekemelik, en yaygın akıcılık bozukluğudur. Birçok formu (tekrarlar, uzatma, duraksama, ünlemler) ile konuşmanın ritminin veya akışının takılmalar, kesilmeler veya duraklamalar ile bölünmesidir. Bunun yanı sıra, kekemelik şiddeti arttıkça fiziksel gerginlik, negatif reaksiyonlar, artan kaçınma ya da genel olarak iletişimden uzaklaşma ikincil davranış olarak ta eşlik edebilir. Kekemelik sıklıkla çocukluk döneminde başlar ve bazı durumlarda, yaşam boyunca sürer.

Çocuklarda Kekemelik

Çocuk döneminde görülen kekemelik genellikle 2,5 yaşında başlar. Kekeleyen çocukların da %95’i 5 yaşından önce kekelemeye başladığı bilinmektedir. Çocukluk döneminde görülen kekemeliğin %80’i kendiliğinden ortadan kalkabilmektedir. Çocukluk çağında görülen kekemelik ülkemizde sıklıkla gelişimsel kabul edilip müdahale edilmemekteydi. Modern yaklaşımların çıkmasıyla birlikte çocuk dönemi kekemelikte modern terapi teknikleri ile profesyonel destek kurumumuzda sunulmaktadır.

Kekemelik Terapisi

Kurumumuzda çocuk ve yetişkinlerde modern kekemelik tedavi/terapi yöntemleri uygulanmaktadır.(Lidcomebe çocukluk çağı kekemelik, Akıcılığın Şekillendirilmesi, yardımcı araç ritim metodu metronome, Dile dayalı Yaklaşımlar vb) Yapılan bazı araştırmalara göre; kekemelikte uygulanan terapi yöntemlerinin kekemeliğin şiddetini azaltmada birbirlerine göre anlamlı farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla uygulanan yöntemden ziyade konuşma terapistinizin kullanıldığı terapi yöntemini ne kadar iyi uyguladığı önemlidir. Terapide ön koşulumuz çocuğun eğitime katılmak isteğinin olması ve verilecek egzersizleri günlük olarak uygulamasıdır