GECİKMİŞ KONUŞMA

Çocukların / bebeklerin yaşlarıyla uygun şekilde ses, hece ve kelimeleri söyleyememe durumlarıdır.

Örnek: 12 ay yaş civarında hiç hece söyleyememeleri

14-17 ay civarında “anne, baba” söyleyememesi

2 yaş civarında hiç kelime söyleyememesi

3-4 yaş civarında hiç cümle kuramaması

Bu gibi durumlarda “gecikmiş konuşma ve dil” söz konusu olabileceğinden; bu durumdaki bebek ve çocukların ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmeleri gerekmektedir.

Nedenleri:

Çocukluk çağındaki dil ve konuşma gecikmelerinin çeşitli nedenleri olabilir. Bu durumdaki çocukların sırasıyla “Çocuk hastalıkları uzmanı” , “KBB uzmanı” “odyolog” tarafından değerlendirilmesi gerekir. Muayenede kulak, ağız içi yapılar; dil, boğaz ve gırtlağın normal olduğu görülmelidir. İlk başta ve en önemli sebep olan işitme kaybı olması durumu mutlaka test edilmelidir. İşitme kaybı tespit edilen çocuklar zaman kaybedilmeden uygun şekilde habilite/rehabilite edilmelidir. İşitmesi normal olanlar mutlaka “Çocuk Nörolojisi uzmanı” tarafından görülerek ek engeller de ekarte edilmelidir. Bu çocuklarda otizm/zihinsel engel atlanmamalıdır. Altta yatan bir hastalık bulunamayabilir. Bazı ailelerde nedeni belirlenemeyen genetik olarak gecikmiş konuşma olabilir.

Dil ve Konuşma terapisinin önemi:

Bu tür çocukların zaman kaybedilmeden konuşma terapi programına alınmaları çok yararlı olacaktır. Böylece dil ve konuşma yetilerinin gelişmesi hızlanır, dolayısıyla zihni gelişme ve sosyalleşmede gecikme engellenmiş olur.