Dikkaaat..! ilginin bir konuya odaklanmasıdır. Algı ise dikkatin beyindeki sürecidir. Dikkatini kullanamayan, odaklama problemi yaşayan, dikkatini devam ettirmekte zorluk çeken kişiler hayatta diğer alanlarda da güçlük yaşamaktadırlar.

Dikkat konusunda zorluk yaşayan çocuklar öğrenme konusunda da güçlük çekmektedir. Dikkat ve odaklanmayı sürdüren kişilerde beyindeki görsel ve işitsel algı merkezleri daha iyi çalışır. Algılaması iyi olan çocukların öğrenme süreçleri de daha iyi hale gelir.

Dikkat Eğitimi Programının amacı: Dikkatimi Topluyorum Programı ,Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Aktivite , Seçici dikkatin geliştirilmesi, Çocukların kendi kendini düzenleme becerisinin arttırılması, Beklenen sosyal davranışın öğretilmesi.

7-14 yaş grubundaki çocukların dikkatlerini daha iyi iyileştirmek, günlük hayatta karşılarına çıkan görsel veya işitsel uyaranlara rağmen dikkatlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir programdır. 2 Modülden oluşur. 1.Modül çocuğa uygulanan 15 seanslık egzersizler; 2.Modül aileler ile yapılan çalışmaları içeren 5 modüllük aile oturumlarıdır. Bremen Üniversitesi/ Almanya ‘ da geliştirilmiştir. Nöropsikolojik tabanlı bir programdır. Davranışçı terapi elemanlarının içerir.

5-6 yaş aralığında uyguladığımız program 1.oturum; video1 ve video2

Hedef: Çocuklar dikkatlerini bölmeyi öğrenirler. Bir yandan ritme uymaya çalışırken, gördükleri bellek kartlarını zihinlerinde tutarlar. Aynı zamanda çalışma belleği çalıştırılmış olur. İki kişi bir arada yapmış olurlar.

video1

video2

2.Oturum (5-6yaş); video3 ve video4

Hedef: Çocuklara iki işi bir arada yapma becerisi kazandırılıyor. Dikkatlerini bölmeyi öğrenirler. Bir yandan ritme uymaya çalışırken çalışma belleği çalıştırılmış olur.

Dikkat eğitimi programı çocuğun yaşına göre değişiklik gösterse de asıl olan ilginin korunması ile uygulanan dikkat toplama programının her yaşta başarılı olacağıdır.

video3

video4

7-14 yaş arası çocuklar için Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Grup Çalışması eğitimi verilmektedir