İLK DEĞERLENDİRME

İlk değerlendirmede aileden  bilgi/öykü/eğitim yaşantısı alınır. Çocukla yapılan değerlendirmede formal/informal olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bu değerlendirme;

1) Tüm alanlarda detaylı değerlendirmesi yapılır

2) Oral motor muayene ile dil dudak damak yanak dişler değerlendirilir

3) Dil gelişimi değerlendirmesi yapılır

4) Konuşma sesi bozukluğu değerlendirmesi yapılır

5) Davranış Yönetimine hakkında formal/informal değerlendirmeler kullanılır

6) Ek engellere yönelik formal/İnformal değerlendirmeleri yapılır.

7)Bellek, fonoloji,görsel kısa süreli bellek, laterelleşme değerlendirmesi yapılır.

Değerlendirme sonucu çocuğun var olan performans düzeyi belirlenir ve eğitim sürecini nasıl devam etmesi gerektiği hakkında aileye bilgi verilir. Mevcut performans düzeyinin çok iyi bir şekilde belirlenmezse zaman kaybı olacağı için aileden de görüş alınmaktadır.

Sonraki süreçte hasta hanede ki tanı süreci ve akabindeki RAM süreci velilere anlatılmaktadır.

Detaylı bilgi için:

Kurum Müdürü Hatice Ökmen; Tel :0505 714 16 68

Uzman Danışma Hattı(Serdar Sipahi);Tel: 0541 497 30 69

DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Öğrencinin akademik yaşantıda başarılı olabilmesinde ön koşul; davranış yönetiminin yi yönetilmesidir. Ailelerimize psikoloğumuz ve uygulamalı davranış analizi konusunda deneyimli hocalarımız tarafından davranış yönetimi hakkında eğitim verilmektedir. Bu sebeple ; davranışın tanımını yaparak uyulması gereken temel bazı kuralların bahsedelim.

Davranış; Bireyin eylemde bulunarak çevreyle etkileşime girdiği ölçülebilir gözlenebilir ve oluşumu çevrede değişikliğe yol açan bir dizi  davranış sınıfına verilen addır.

Yardım tuzağına düşmemek, eleştiri tuzağına düşmemek, yaş gelişimine uygun olarak çocuğa kuralları öğretmek, ödül ve cezanın doğru şekilde kullanılması davranış yönetiminin en önemli bileşenlerindendir. Davranış yönetiminde kullanılan tekniklerin aileler tarafından çok iyi bir şekilde öğrenilmeli ve uygulanmalıdır..

Davranış Yönetme Yöntemlerinden Bazıları
Çocuğun Dikkati Yönlendirme; 

Öğrenci uygun olmayan bir davranış sergilediğinde dikkatinin farklı bir durum ya da olaya yönlendirilmesi gereklidir.

Ör; Öğrenci eğitim ile ilgili değilse ne yapabiliriz?

Eğitimde öğrencinin gelişim düzeyine uygun araçlar kullanarak dikkati çekilmelidir.

Kestirim; 

Ebeveynler, çocuğun gereksinimlerini ve ilgi alanlarını tahmin etmelidir. Bu sebeple bireyin yaşa göre gelişim düzeyi bilinmelidir.

Ör: 3 yaşında olan bir çocuk bağımsızlığını belirtmesinin olası olduğunu aile tahmin ededilmelidir.

Davranışı Sınırlandırma; 

Bazen çocuğu yönetmek sınırlandırma ile olabilir…

Örnek; Evde tek başınayken bilgisayarla oynamak yasak!

Kural koymak önemlidir fakat sınırlandırmaları gerekli olmadığı sürece yer vermemek gerekir. Buna rağmen evde ve okulda istendik davranışlar sergilenmesi  ve sürdürebilmesi için davranışlara sınırlılıklar/kurallar koymak önemlidir.

Yedekleme Davranışı; 

İstenmeyen bir davranış sergilendiğinde yerine başka bir davranış yapmak…

Örnek1: Çocuk sandalyeyi boyuyor ise; çocuk kâğıdı boyasın…

Örnek2; Çocuk derste oyun oynamak isterse, sonraki gurup eğitimlerinde oyunların olacağının açıklanması…

BİREYSEL EĞİTİM VE GRUP EĞİTİMİ

Milli eğitim bakanlığına bağlı RAM merkezlerinde eğitsel değerlendirme yapılır.

RAM(Rehberlik Araştırma Merkezi) raporlu bireylerde bir ders saati 40 dakika olmak üzere ayda 8 ders eğitim verilir. Diseksisi olan bireylerde bireysel eğitim dışında ayda 4 ders saat grup eğitimi de verilebilmektedir.

Kurumumuzda yapılan ayrıntılı değerlendirme sonucunda bireyin var olan performans düzeyi belirlenir. Öğrencinin yapabildikleri ve eksik gelişim alanları aileyle paylaşılır. Önceki eğitim yaşantısı dikkate alınarak çocuğa özgü BEP eğitim programı hazırlanarak eğitim sürecine başlanır.

Grup eğitimlerinde çocukları sosyal etkileşimin yanı sıra yaş gurupları ve güçlük çekilen alanlar dikkate alınarak çeşitli etkinliklerin olduğu uygulamalar yapılır.

AİLE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Kurumumuzda öğrencinin kendisi ve ailesine psikolojik danışma hizmeti verilmektedir. Öğrenme güçlüğü/disleksi olan öğrencilerin topluma kazandırılması için özgüven ve motivasyon becerileri desteklenmektedir. Ergenlik ve erken çocukluk döneminde ‘Uygulamalı Davranış Analizi’, ‘Olumlu Pekiştirme’ ,‘Model Alma’ ve  ‘Ödül’ yöntemleri kullanılarak bireye davranış eğitimi verilmektedir. Ayrıca öğrencinin ailesi için de yaşadıkları s problemlerle nasıl başa çıkabilecekleri hakkında ‘Aile Danışmanlığı’ hizmeti verilmektedir. Öğrencinin kuruma alışma sürecinde önemli olduğu için kurumdaki diğer personellerle işbirliği halinde çalışılmaktadır. Gerekli olduğunda BEP toplantıları yapılarak; öğrencilerin devam ettikleri okul rehberlik servisleri ve öğretmenleriyle işbirliği yapılmakta ve çalışmalar planlanmaktadır. Öğrencilerin farkındalık kazanmalarına, problem çözebilme stratejilerini kazanmalarına/geliştirmelerine, olumlu ilişkiler kurmalarına, verimli çalışma alışkanlıkları geliştirebilmelerine, ders dışı etkinliklere katılıma özendirilmekte; kendileri, çevreleri ve eğitimle ilgili sorunlarını ve güçlüklerini çözebilmelerine yönelik psikolojik destek/danışma hizmetleri sunulmaktadır.

Detaylı bilgi için:

Kurum Müdürü Hatice Ökmen; Tel: 0505 714 16 68

Uzman Danışma Hattı(Serdar Sipahi); Tel: 0541 497 30 69